Startup Hukuku Nedir?

Düşük sermayeli girişimciler büyük hayallere sahiptir. Bu nedenle, mümkün olduğunca az masraf yapmak için en basit yolu seçmek gerekir. Hukuki masraflardan kaçınmak kolay gözüktüğü için, adını duyurabilecek bir girişimin hayal kırıklığına uğraması mümkündür. Girişim için bir şirket kurmanın gerekliliği, çoğu zaman karşılaşılan en büyük sorundur. Hangi şirket türünü kurmalıyım? Ne zaman kurmalıyım? Bu ücretler ne kadar tutuyor? Bunlar en sık sorulan sorular. İlk gerçek, her şey tersine dönebilir. Bunun için de işinizi hukuken terk etmeniz gerekiyor. Hukuk dilinde tüzel kişilik terimini kullanıyoruz. “Eve haciz geldi” derler. Bir sorun ortaya çıksa, siz değil şirket sorun yaşasın diye bir tüzel kişilik gereklidir.

Devamını okumak için tıklayın…Startup Hukuku Nedir?

Tıbbi Müdahalelerde Mahremiyet

Tıbbi personelin sır saklama sorumluluğu, tıbbi müdahale öncesi, sırasında ve sonrasında hastaların en gizli bilgilerini içerdiğinden, tıbbi personelin kişisel verilerini koruma konusunda çok dikkatli olması gerektiği anlamına gelir. Mahremiyet ihlalinin önümüzdeki yıllarda sağlık çalışanlarına karşı açılan davalarda önemli bir yer tutacağı kanaatindeyiz.

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 3. ve 4. maddelerinde belirtildiği gibi, Sigorta Tahkim Komisyonu, Müsteşarlıkça yapılacak veya yaptırılacak bir sınavda başarılı olanları sigorta hakem listesine kaydetmek ve sigorta hakem listesini tutmak zorundadır. Raportörler, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözmek için Komisyona intikal eden şikayetleri önceden inceler (Sigortacılık Kanunu m. 2/1). Raportörler, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin Komisyona başvurmasını inceler (Sigortacılık Kanunu m. 30/15). Raportör, uyuşmazlığın esasına karar verme yeteneğine sahip değildir.