Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/93 K. 2021/319 T. 29.06.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ceza Dairesi Sanık … hakkında basit cinsel saldırı suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında, Şuhut Asliye Ceza Mahkemesince 24.04.2017 tarih ve 100-257 sayı ile eylemin teşebbüs aşamasında kalan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi üzerine dosyanın gönderildiği Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesince 02.04.2018 tarih ve 308-168 sayı ile eylemin teşebbüs aşamasında kalan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 102/2, 102/3-a, 35/2, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba hükmedilmiştir. Katılan mağdure

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/93 K. 2021/319 T. 29.06.2021

Aynen Tazmin – Nakden Tazmin

Zarar görenin uğradığı maddi zararların tazmini bakımından iki imkan mevcuttur: Ya tazminat borçlusu, zarar verici olay meydana gelmeseydi zarar görenin mal varlığı hangi durumda bulunacak idiyse o durumu yeniden tesis eder (aynen tazmin); veya bu durumun yeniden sağlanması için gerekli olan parayı öder (nakden tazmin). Borçlar Kanunu bu iki tazminat türünden birine veya diğerine üstünlük tanımamıştır. BK.m.43/I; TBK.m.51/I hükmünde, tazminat türünün, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak hakim tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. Ancak uygulamada aynen tazmin çok sık rastlanılan bir durum değildir. Özellikle mala ve şahsa verilen zararlarda, zarar görenden zarar verenin malı onarmasına veya gerekli tedaviyi yapmasına

Devamını okumak için tıklayın…Aynen Tazmin – Nakden Tazmin

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/201 K. 2020/287 T. 11.06.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 191-232   Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde basit cinsel saldırı suçundan sanık … ‘in beraatine ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 24.09.2012 tarihli ve 355-279 sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesince 23.02.2016 tarih ve 4425-1697 sayı ile; “Mağdurenin soruşturma ve kovuşturma evrelerinde verdiği oluşa ilişkin detaylı ve samimi nitelikteki anlatımları, iddiaları doğrular şekilde sanığın öz kızı tanık … ‘nin görgüye dayalı beyanı, katılan anne … ile tanıklar … ve … ‘in ifadeleri ve tüm

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/201 K. 2020/287 T. 11.06.2020

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Türleri

HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU VE TÜRLERİ Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu Haksız fiilde sebep sorumluluğu Haksız fiillerin fonksiyonu Haksız fiilde taleplerin yarışması Haksız fiil sorumluluğu, kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu ve sebep sorumluluğu olarak ikiye ayrılmaktadır. Sözleşmeden doğan sorumlulukla haksız fiilden doğan sorumluluğun arasındaki rekabet; kusur ve sebep sorumluluğunda da vardır. Federal mahkemeye göre uğranılan zarar açısından kusur sorumluluğuyla sebep sorumluluğunun yarışması mümkün değildir. Sebep sorumluluğu, kusur sorumluluğunu otomatik olarak dışlayacaktır. Yani, sebep sorumluluğuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. Öğretide kimi yazarlar bunun böyle genelleştirilmemesi gerektiğini ifade eder. İçerik itibariyle zarar gören uğranılan bütün zararların tazminini istiyorsa sebep sorumluluğu, kusur sorumluluğunu dışlayacaktır. Buna

Devamını okumak için tıklayın…Haksız Fiil Sorumluluğu ve Türleri

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/180 K. 2019/402 T. 09.05.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 143-299 Sanık … ’ın çocuğun basit cinsel istismarı suçundan lehe olan TCK’nın 6545 sayılı Kanun ile değişik 103/1-a, 103/3, 43 ve 53. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 24.12.2014 tarihli ve 143-299 sayılı resen temyize tabi hükmün sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yüksek 14. Ceza Dairesince 19.12.2018 tarih ve 1289-7636 sayı ile onanmasına oy çokluğuyla karar verilmiş, Daire Üyeleri B. Aköz ve Y. Gezgin; “Mağdurun üvey babası olan sanığın kendisine tarihini

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/180 K. 2019/402 T. 09.05.2019