Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/451 K. 2019/456 T. 28.05.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 12-316 Sanık … hakkında olası kastla öldürme suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, sanığın eyleminin kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu oluşturduğu kabul edilerek TCK’nın 87/4, 62/1, 53/1 ve 63. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba ilişkin İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 03.09.2015 tarihli ve 12-316 sayılı hükmün sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 06.06.2018 tarih ve 239-2778 sayı ile; ” … Oluşa ve dosya kapsamına göre; olay günü saat 16.00

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/451 K. 2019/456 T. 28.05.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/705 K. 2019/59 T. 05.02.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 148-113 Sanık … hakkında kanunun ya da zaruretin tayin ettiği sınırı tecavüz etmek suretiyle adam öldürme suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İkinci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesince 30.12.2002 tarih ve 255-1248 sayı ile sanığın terhis olması nedeniyle Askeri Mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin kesilmiş olduğu gerekçesiyle verilen görevsizlik kararı üzerine dosyanın gönderildiği Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince 26.11.2008 tarih ve 191-256 sayı ile; sanığın eylemini meşru savunma sınırının mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaş nedeniyle işlediği kabul edilerek 5237 sayılı TCK’nın 27/2 ile

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/705 K. 2019/59 T. 05.02.2019

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/150 K. 2019/1779 T. 25.03.2019

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Kasten öldürme   HÜKÜM : … 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/11/2017 tarih ve 2015/280 esas, 2017/356 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında TCK’nin 87/4, 29, 53, 58. maddeleri uyarınca 12 yıl hapis cezasına ilişkin hükmün sanık müdafileri ve katılan vekilinin istinafı üzerine hükmün ortadan kaldırılmasına; sanık hakkında TCK’nin 81/1, 29/1, 53, 58/6. maddeleri uyarınca 18 yıl hapis cezası.   TÜRK MİLLETİ ADINA   1) Oluşa, dosya kapsamına ve mahkemenin, sanığın eylemini öldürme kastıyla gerçekleştirdiğine dair kabul ve gerekçelerinde bir isabetsizlik görülmemiş, tebliğnamede sanığın kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan cezalandırılması gerektiği yolundaki bozma düşüncesi

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/150 K. 2019/1779 T. 25.03.2019

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, E. 2019/9855 K. 2019/6551 T. 09.05.2019

MAHKEMESİ Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Eziyet HÜKÜM : Mahkumiyet Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanığın eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK.nın 102/2. maddesinde düzenlenen resmi nikahlı eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayete tabi olduğu ve mağdurenin 13.10.2013 tarihli duruşmada ifadesinde şikayetten vazgeçtiğini beyan etmesi karşısında, 5237 sayılı TCK.nın 73/6. maddesi gereğince sanığa vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorulduktan sonra kabulü halinde TCK.nın 73/4 ve CMK.nın 223/8. maddeleri uyarınca kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde karar verilmesi, Yasaya aykırı sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 8. Ceza Dairesi, E. 2019/9855 K. 2019/6551 T. 09.05.2019

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/1908 K. 2019/3880 T. 24.09.2019

MAHKEMESİ : … Dairesi SUÇ : Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs HÜKÜM : … …….’ı kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan; TCK’nin 82/1-e-son, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca; 13 yıl 4 ay hapis cezasına, … … ‘ı kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan; TCK’nin 44. maddesi gereğince; karar verilmesine yer olmadığına, ilişkin İstinaf başvurularının esastan reddine. TÜRK MİLLETİ ADINA Sanık … hakkında mağdur … … ’a yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkumiyetine, mağdur … … ’a yönelik eyleminden karar verilmesine yer olmadığına dair ilk derece mahkemesince verilen kararla ilgili, … Bölge Adliye Mahkemesi 1. … Dairesi tarafından verilen esastan red kararında bozma

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/1908 K. 2019/3880 T. 24.09.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/350 K. 2020/30 T. 28.01.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 475-461 Sanık … hakkında maktul … ‘e yönelik kasten öldürme suçundan, katılan … ve şikâyetçi … ‘ye yönelik olası kastla öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, sanığın kasten öldürme suçundan TCK’nın 81/1, 29/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına; katılan … ile şikâyetçi … ‘e yönelik eylemlerinin olası kastla yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek TCK’nın 86/1, 21/2, 86/3-e ve 62/1. maddeleri uyarınca iki kez 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına; tüm suçlar yönünden TCK’nın 53/1, 63 ve 54/1.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/350 K. 2020/30 T. 28.01.2020

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/10326 K. 2021/13414 T. 19.10.2021

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs HÜKÜMLER : 1) İlk derece mahkemesi yönünden; Sanık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, 5237 sayılı TCK’nin 81/1, 35/1-2, 29, 62, 53. ve 58. maddeleri uyarınca 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile mahkumiyete dair; … 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/04/2017 tarih ve 2015/368 Esas – 2017/108 Karar sayılı kararı, 2) Bölge adliye mahkemesi yönünden; Sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafiinin ve o yer Cumhuriyet savcısının istinaf başvurusunun 5271 sayılı CMK’nin 280/1-a maddesi gereği esastan reddine dair; … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesinin 23/06/2017 tarih ve 2017/594 Esas –

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/10326 K. 2021/13414 T. 19.10.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/121 K. 2021/388 T. 14.09.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 131-122 Sanık … hakkında kasten yaralama suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında Sincan ( … Batı) 1. Asliye Ceza Mahkemesince 15.11.2011 tarih ve 655-671 sayı ile sanığın eyleminin kasten öldürme suçuna teşebbüsü oluşturabileceği gerekçesiyle verilen görevsizlik kararı üzerine dosyanın gönderildiği Sincan ( … Batı) 2. Ağır Ceza Mahkemesince 15.04.2014 tarih ve 131-122 sayı ile; sanığın TCK’nın 81/1, 35/2, 29/1, 62/1, 53/1-2-3 ve 63. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba hükmedilmiştir. Hükmün sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/121 K. 2021/388 T. 14.09.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/445 K. 2021/299 T. 22.06.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 307-375 Sanık … hakkında kasten öldürme suçundan açılan kamu davasında, yapılan yargılama sonunda … 8. Ağır Ceza Mahkemesince 15.11.2016 tarih ve 461-397 sayı ile, sanığın eyleminin kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu oluşturduğu kabul edilerek TCK’nın 86/1-3. maddesi delaletiyle aynı Kanun’un 87/4, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba karar verilmiş, ceza miktarı yönünden resen istinafa tabi olan hükme yönelik olarak sanık müdafisi, Cumhuriyet savcısı ve katılanlar vekili tarafından da istinaf talebinde bulunulması üzerine dosyayı inceleyen … Bölge

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/445 K. 2021/299 T. 22.06.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/379 K. 2020/352 T. 07.07.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 172-176 Kasten öldürme suçundan sanık … ‘ın TCK’nın 81/1, 29, 53/1, 58, 54 ve 63. maddeleri uyarınca 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, müsadereye ve mahsuba ilişkin İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve karar tarihi itibarıyla ceza miktarı yönünden resen temyize tabi olan 04.12.2014 tarihli ve 312-237 sayılı hükmün sanık müdafisi ve katılanlar vekili tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 20.03.2018 tarih ve 4172-1285 sayı ile; ” … 1- Dosya içerisinde bulunan

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/379 K. 2020/352 T. 07.07.2020