Ölünün Beden Muayenesi – Otopsi

Ölünün Kimliğini Belirleme Adli muayene denilen “ölünün hakim tarafından muayenesi” de bir çeşit keşiftir. Keşfe dair normlar burada da uygulanır. Bu muayene iki çeşittir. Birincisi adli muayene diye adlandırılan ve hekim tarafından Cumhuriyet savcısı huzuru ile yapılan dış muayenedir. Bu muayenede ölünün kimliği, ölüm zamanı ve ölüm sebebini tayin için harici bulgular, tıbbi belirtiler tespit edilir. Ancak tıbbi belirtiler ölüm sebebini tam olarak göstermeyeceğinden, otopsi de yapılmalıdır. Otopsi yapılmadan önce mani sebepler olmadıkça, ölünün hüviyeti her suretle ve bilhassa kendisini tanıyanlara gösterilerek tayin olunur. Ortada bir sanık (CMK m. 86/1) hatta şüpheli varsa ölü ona da gösterilmelidir. Otopsi Ölünün muayenesinin

Devamını okumak için tıklayın…Ölünün Beden Muayenesi – Otopsi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/4013 K. 2020/760 T. 26.02.2020

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli öldürme HÜKÜM : TCK.nin 82/1-d,e, 62/1, 53, 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık … ‘ın, yeni doğan bebeğini nitelikli kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümde bir isabetsizlik görülmediğinden, katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin; sanık hakkında takdiri indirim uygulanmaması gerektiğine ve sair hususlara, sanık … müdafiinin; kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelen yerinde görülmeyen

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/4013 K. 2020/760 T. 26.02.2020

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1180 K. 2019/707 T. 10.12.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 48-125 Sanıklar … ve … ’ın, iştirak hâlinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan TCK’nın 109/2, 109/3-b, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluğuna ve mahsuba ilişkin Artvin Ağır Ceza Mahkemesince verilen 25.11.2013 tarihli ve 48-125 sayılı hükümlerin sanıklar müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 02.07.2015 tarih ve 3-4239 sayı ile onanmasına oy çokluğuyla karar verilmiş, Daire Üyesi C. Topaktaş; “Sanıklar … ve … ’ın, maktul … ‘in eşi olan sanık … ‘nın azmettirmesi

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1180 K. 2019/707 T. 10.12.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/223 K. 2019/293 T. 09.04.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 169-245 Nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüsten sanık … ‘nın, TCK’nın 82/1-h, 35/1-2, 62, 53, 63 ve 54/1. maddeleri uyarınca 11 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 20.10.2015 tarihli ve 169-245 sayılı hükmün, sanık ve müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 13.12.2017 tarih ve 570-5021 sayı ile TCK’nın 53. maddesi yönünden düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 16.03.2018 tarih ve 400490 sayı ile; ” … Sanık jandarma, savcılık,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/223 K. 2019/293 T. 09.04.2019

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/3853 K. 2018/4986 T. 27.11.2018

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma HÜKÜM : Sanık … hakkında; 1-) Kasten öldürme suçundan yerel mahkemece kurulan hükmün kaldırılarak, kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan TCK’nin 87/4-2. cümle ve 53. maddeleri uyarınca 14 yıl hapis cezası, 2-) Ruhsatsız silah taşıma suçundan 6136 sayılı Yasanın 13/1, TCK’nin 52 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl hapis cezası, 1.200 TL adli para cezasına ilişkin karar yönünden yapılan istinaf isteminin esastan reddi kararı. TÜRK MİLLETİ ADINA Sanık … hakkında kasten öldürme suçundan dolayı yerel mahkemece kurulan hükme yönelik yapılan istinaf başvurusu üzerine, Ankara Bölge

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/3853 K. 2018/4986 T. 27.11.2018

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/495 K. 2018/731 T. 21.02.2018

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma HÜKÜM : TCK.nun 87/4, 29, 31/3, 62. maddeleri uyarınca 5 yıl 10 ay hapis cezası. TÜRK MİLLETİ ADINA Suça sürüklenen çocuk … ‘ın, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan mahkumiyetine dair Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 24/03/2015 gün ve 2014/445 esas, 2015/124 karar sayılı hükmün suça sürüklenen çocuk müdafii ile katılanlar vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 16/10/2017 gün ve 2016/5376 esas, 2017/3273 karar sayılı ilamı ile suça sürüklenen çocuk … ‘ın, çocuk yaştaki maktul … ‘i olası kastla öldürme suçundan TCK’nun 82/1-e, 21/2, 29, 31/3, 62.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/495 K. 2018/731 T. 21.02.2018

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 335-191 Sanık … ‘in canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan TCK’nın 82/1-b, 62, 53/1, 58 ve 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mahsuba ilişkin Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.06.2014 tarihli ve 335-191 sayılı resen temyize tabi hükmün katılanlar … ve … vekili, katılan … , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 20.03.2017 tarih ve 6284-836 sayı ile hak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019