Ortaklığın Giderilmesi Davası

İhale-i Şüyu olarak da bilinen “Ortaklığın/Paydaşlığın Giderilmesi” davası, hisseli veya elbirliği mülkiyetinde olan taşınmaz veya taşınmaz malların payları nispetinde paylaştırılması veya mahkeme tarafından satın alınması yoluyla hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırmayı içerir. Bu tür davalar, her iki taraf için benzer sonuçlar doğurur. Türk Medeni Kanunu’nun 699. maddesine göre, “Malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi, paylaşma biçimidir.””” şeklinde değiştirilmiştir. HMK’nun 4/b maddesine göre, Sulh Hukuk Mahkemesi, taşınmaz mal ve hakların ortaklığının giderilmesi davalarını incelemekle görevlidir. Görev, kamu düzeninin bir parçasıdır ve resen dikkate alınır. İzale-i Şüyu davasının temel amacı, ortaklar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların mahkeme yoluyla

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesi Davası