Yönetim Kurulunda Grup Temsilcileri

TTK m. 360 hükmüne göre, esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına ve azınlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu amaçla; Yönetim kurulu üyelerinin belirli grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azınlık arasından seçileceği öngörülebilir Belirli pay gruplarına ve azınlığa yönetim kuruluna aday önerme hakkı da tanınabilir. TTK’nın 360. maddesinin esin kaynağı, İsviçre Borçlar Kanunu m. 709/2 hükmüdür. Fakat TTK m. 360, İsviçre hukukundan farklı olarak düzenlenmiştir.