Patent hakkının sağladığı yetkiler

Ekonomik değerlendirme yetkisi, patent sahibine ekonomik değerlendirme hakları sağlamaktır. Ürün ve usul patentlerinde bu güçlü patent hakkı cephesi mevcuttur.Patent hakkının sahibine ekonomik değerlendirme ve maddi (parasal) fayda sağlamak için her türlü hukuki işlemde bulunma yetkisi verdiği, KHK’da olduğu gibi SMK’da da mutlak bir şekilde belirtilmiştir. Bu yetkinin kapsamı, içeriği ve nasıl kullanılacağı çok çeşitlidir. Patent sahibi, işletme açması, ortaklık kurması veya patenti devretmesi veya patent lisansı vermesi gibi doğru ve meşru yöntemler kullanabilir. Ekonomik değerlendirme yetkisi, buluş sahibinin (veya sahiplerinin) Türk veya yabancı olması fark etmez.SMK, patent sahibinin önleme (men) yetkisini numerus clausus içermeden göstermiştir. Önleme yetkisi, Patent sahibinin izni

Devamını okumak için tıklayın…Patent hakkının sağladığı yetkiler