KAYA & ELMADAĞ

Zorla getirme ne demektir? Kim karar verir? Kimler zorla getirilebilir? Nasıl uygulanır?

Bir yargıç kararıyla, sanık ve tanıkların özgürlüklerinin kolluk tarafından sınırlandırılarak, bu kişilerin çağıran makama götürülmesidir. Zorla getirme bir yargılama önlemi olarak özgürlüğü sınırlandırır. Bu bakımdan Anayasa gereğince yargıç kararına dayanmalıdır. Bu önlemin amacı, kendisini çağıran makam önüne kendi rızası ile gelmeyenleri, kolluk gücüyle getirmektir. Bu nedenle de zorla getirme gerçekleştiğinde, sona erer. Örneğin bir tanık zorla getirilip beyanda bulunduğunda, serbest kalır. Zorla getirme, bir müzekkere ile gerçekleşir. Buna zorla getirme müzekkeresi denir. Uygulamada ve yasada buna aynı ad verilmektedir. Bu müzekkere sanık ya da tanığın bulunduğu yerdeki kolluk makamlarına hitap eder. Bunda, getirilmesi istenen kişinin kimliği, eşkali (tanınmasını kolaylaştıracak olan

Devamını okumak için tıklayın…Zorla getirme ne demektir? Kim karar verir? Kimler zorla getirilebilir? Nasıl uygulanır?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2012/4075 K. 2013/1970 T. 19.02.2013

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 19.02.2013 Salı günü davacı vekili Av. … ile davalı vekili Av. … geldiler. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraf vekilleri dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü. – K A R A R – Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının müvekkiline ait aracın kasko sigortacısı olduğunu, araç müvekkilinin sevk ve idaresindeyken gerçekleşen tek taraflı kazada aracın hasarlandığını, davalıya başvurduklarını, ancak davalının kaza anında müvekkilin alkollü olduğu gerekçesiyle ödeme yapmaktan kaçındığını, araç hasarının tahsili amacıyla

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2012/4075 K. 2013/1970 T. 19.02.2013

Yapının kat mülkiyetine tabi olması halinde riskli yapı tespitini kimler talep edebilir?

Kat mülkiyetine konu yapıda bütün bağımsız bölüm malikleri aynı kişi ise sorun yoktur. Bu durumda, tek bir yapı maliki vardır ve o, riskli yapı tespitini tek başına yaptırabilir. Ancak çoğu zaman kat mülkiyetine tabi yapıda birden fazla bağımsız bölüm maliki vardır. Bu durumda her bir bağımsız bölüm maliki aynı zamanda yapı malikidir. Riskli yapı tespiti yaptırılması yapının tamamını ilgilendirdiğinden bütün bağımsız bölüm maliklerinin oybirliği ile karar alınması gerekir. Çünkü, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yapının tamamını ilgilendiren tasarruflar oy birliği ile yapılabilir (m.45). Ancak uygulama tam aksi yönde gelişmiştir. Uygulamada tek bir bağımsız bölüm maliki de riskli yapı tespitini talep etmektedir.

Devamını okumak için tıklayın…Yapının kat mülkiyetine tabi olması halinde riskli yapı tespitini kimler talep edebilir?

Yakalanan kişi salıverildikten sonra tekrar yakalanabilir mi?

Yeniden yakalama için, aynı olaydan ötürü yeni, daha önce bilinmeyen delillere ulaşılmış olması şarttır. Bu deliller önemli olmalıdır ve soruşturmanın seyrini değiştirecek niteliğe sahip olmalıdırlar. Kolluğun (polis ve jandarma) bu hususlara özen göstermeleri, hata yapmamaları önemlidir. Unutmamak gerekir ki, yakalama kişinin özgürlüğünü kısıtlayan bir yargılama önlemidir.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2019/10538 K. 2020/3290 T. 09.06.2020

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Hüküm : TCK’nın 179/3-2, 62/1, 53/1-a-c-d-e-3. maddeleri gereğince mahkumiyet Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olay günü saat 17:05 sıralarında kolluk kuvvetleri tarafından kontrol yapılmak üzere durdurulmak istenen sanığın, durmayarak kaçtığı, yapılan takip üzerine durdurulduğunda alkolmetreyi üflemeyi reddetmesi üzerine getirildiği Tarsus Devlet Hastanesinde saat 18:29’da yapılan alkolmetre ölçümüne göre 1,75 promil alkollü olduğunun tespit edildiği; ancak ölçümü kabul etmeyen sanığın kendi imkanlarıyla aynı hastanede 21:33’te yaptırdığı kan testinde 0,37 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, aradan geçen yaklaşık 4,5

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2019/10538 K. 2020/3290 T. 09.06.2020

Üzerinde kat mülkiyeti kurulmayan yapı üzerinde birden fazla malik olması halinde riskli yapı tespitini kimler talep edebilir?

Riskli yapı tespitini yapı maliki ister. Yapı maliki, yapı üzerinde mülkiyet hakkı olan kimsedir. Ancak birden fazla yapı malikinin olması halinde her birinin riskli yapı tespitini isteyebileceği kabul edilmemelidir. Bizce, riskli yapı tespiti için yapı maliklerinin oybirliği aranmalıdır. Çünkü, paylı mülkiyette taşınmazın tamamı üzerinde yapılacak tasarruflarda oybirliği aranır (Türk Medeni Kanunu m.692). Elbirliği mülkiyetinde de sonuç aynıdır (Türk Medeni Kanunu m.702). Buna göre yapı, birlikte mülkiyete konu ise riskli yapı tespiti için bütün maliklerin oy birliği ile karar alması gereklidir. Özetle; üzerinde kat mülkiyeti kurulmayan yapının birden fazla maliki varsa, bütün maliklerin oy birliği ile karar alması gerekir. Ancak uygulama,

Devamını okumak için tıklayın…Üzerinde kat mülkiyeti kurulmayan yapı üzerinde birden fazla malik olması halinde riskli yapı tespitini kimler talep edebilir?

Yakalama süreyle sınırlı mıdır?

Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın yargıç veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın yargıç veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz. Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın yargıç veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın yargıç veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz. Yol süresinin sınırlandırılması, bugüne kadar yasalarımızda olmayan bir hükümdü. Bu konudaki açıklık da gözaltı kurumunun uygulanmasında faydalı bir gelişmedir. Toplu olarak işlenen suçlarda(üç ya da daha çok kişinin işlediği suç),

Devamını okumak için tıklayın…Yakalama süreyle sınırlı mıdır?

İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2016/1215 K. 2018/616 T. 21.05.2018

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2016/1215 Esas KARAR NO : 2018/616 DAVA : Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 30/04/2014 KARAR TARİHİ : 21/05/2018 Taraflar arasında görülen davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İDDİA VE TALEP : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili … ‘ın 02/03/2013 tarihinde … plakalı aracı ile kaza yaptığını, müvekkilinin ve yanındaki iki arkadaşının … Çiftliği dönüş yolu üzerinde 40 metre uçuruma yuvarlandığını, kazada müvekkilinin y anında oturan arkadaşı … ‘nin hayatını kaybettiğini, müvekkilinin ve arkada oturan arkadaşı … ‘nın yaralandığını, somut olayda müvekkilinin üç kaburgasının kırıldığını, k

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2016/1215 K. 2018/616 T. 21.05.2018

Tek başına mülkiyet ve birlikte mülkiyetin anlamı ve kentsel dönüşüm sürecindeki sonuçları nedir?

Tek başına mülkiyet taşınmaz üzerinde tek bir kişinin mülkiyet hakkına sahip olmasıdır. Birlikte mülkiyet ise taşınmaz üzerinde birden fazla kimsenin mülkiyet hakkı sahibi olmasıdır. Birlikte mülkiyet, paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti olarak ikiye ayrılır. Bu ayrımların kentsel dönüşüm bakımından önemi yapı ve yapının yıkılmasından sonra arsa ile ilgili kararların alınmasındadır. Tek başına mülkiyette sorun yoktur. Mülkiyet hakkına sahip olan kişi tek kişi olduğundan tüm uygulama ve işlemler hakkında tek başına karar vermiş olacaktır. Birlikte mülkiyet hâllerinde ise Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümlerine bakmak gerekecektir. Paylı mülkiyet için bkz. Türk Medeni Kanunu m.688 – 700; elbirliği mülkiyeti için bkz. Türk Medeni

Devamını okumak için tıklayın…Tek başına mülkiyet ve birlikte mülkiyetin anlamı ve kentsel dönüşüm sürecindeki sonuçları nedir?

Yakalamanın sonucu nedir?

Yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediğini düşündürebilecek delillerin varlığına bağlıdır. Gözaltına alma bağımsız bir yargılama önlemi(koruma tedbiri) değildir; yakalamamın sonucudur. Kişinin gözaltında olması demek, savcının bilgisi dahilinde güvenlik görevlilerince belirli yerlerde tutulmasıdır. Buralara nezarethane denilir.